03 April 2014

Illus. by Irena Przewłocka for Baśnie indiańskie, 1971.